Uncategorized

Thành Công cup 2013

Đội Phúc Tân giành giải vô địch

Đội Phúc Tân giành giải vô địch

IMG_8366 IMG_8363 IMG_8360

Giải bóng Thành Công Cup 2013

Giải bóng Thành Công Cup 2013

giai 2 DSC_0104 giai 1 DSC_0102

Giải bóng Thành Công cup 2013

Giải bóng Thành Công cup 2013

Đội văn phòng

Đội văn phòng

IMG_8461 giai 2 giai 3 giai 1